Tradycja 7

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz

NUMERY KONT BANKOWYCH FUNDACJI BIURA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE

 

Konto do wpłat darowizn w ramach VII Tradycji AA, w szczególności:

  • Darowizny na Służbę Krajową AA.
  • Darowizny urodzinowe.
  • Opłaty za delegatów na Konferencję Służby Krajowej AA.
  • Inne wpłaty celowe.

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 35, 00-899 Warszawa.

Nr konta PLN: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

Nr konta EUR: PL43 1090 2590 0000 0001 4680 8044

Nr konta GBP: PL80 1090 2590 0000 0001 4680 8057

Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP

Darowizny Na Zlot "50 Lat AA W Polsce"

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 66 Oddział w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
Nr konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP
Nr konta: PL 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000


© Copyright 2021 grupa AA Jezyk Serca Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe. Istnieje wyłącznie dzięki Grupie AA Język Serca. Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska - www.aa.org.pl